• Bent u een industriële  afnemer........?

 

• Is uw e-verbruik > 250.000 kWh/jr..?

 

• Bent u actief in de metaal of chemie?

 

Neem dan contact met ons op ...

 

info@enertax.nl  /  020-7774045

   Welkom bij Enertax...

 

Alle energieleveranciers zijn in beginsel verplicht energiebelasting te berekenen over de geleverde energie en dit bij hun klanten in rekening te brengen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

Voor een aantal soorten van energiegebruik heeft de overheid echter gemeend een (gedeeltelijke) vrijstelling van energiebelasting te moeten geven. Omdat de energieleverancier niet weet of een afnemer recht op een (gedeeltelijke) vrijstelling heeft, houdt hij evengoed toch energiebelasting in.

Voor die gevallen is er een wettelijke teruggaafprocedure geregeld, waarbij afnemers die op grond van hun energiegebruik (deels) vrijgesteld zijn van energiebelasting, op verzoek een teruggaaf van de teveel betaalde energiebelasting kunnen krijgen. Een dergelijk verzoek moet bij de belastingdienst worden ingediend, die het verzoek beoordeelt en beslist of het bedrijf inderdaad voor teruggaaf in aanmerking komt.

Het opstellen en indienen van een dergelijk verzoek is meestal een tijdrovende aangelegenheid. Bovendien moet een verzoek juridisch op de juiste manier worden ingediend. Ook komt het voor dat de belastingdienst meent dat een bedrijf niet in aanmerking komt voor teruggaaf en men daar op grond van de wet vraagtekens bij kan zetten. De enige manier om een aanvraag dan toch door te zetten is via een bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Enertax is opgericht door specialisten die zowel jarenlange ervaring hebben op belastinggebied als op het gebied van energielevering. Zij zijn al jaren succesvol in het terugclaimen van energiebelasting voor hun klanten, desnoods door het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures.

 

Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op via info@enertax.nl of 020-7774045

 

 

  Hoe werkt het...?

 

Enertax werkt uitsluitend op no cure no pay basis, waarbij de klant een percentage betaalt van de daadwerkelijk door ons succesvol bij de belastingdienst teruggevraagde energiebelasting. Mocht de belastingdienst volgens onze specialisten een teruggaaf onterecht weigeren, dan zal Enertax namens u een bezwaar- en indien nodig een beroepsprocedure starten. Het enige wat uw bedrijf bij een beroepsprocedure aan additionele kosten heeft zijn de griffierechten (€ 318,- stand 2013) die u terugkrijgt als u wint. De ervaren fiscalisten van Enertax voeren vervolgens de procedure voor uw bedrijf!

Kortom, wij beoordelen of in aanmerking komt voor teruggaaf. Wij nemen u de rompslomp uit handen van het indienen van een aanvraag. En als de belastingdienst naar onze mening ten onrechte dwars ligt, maken we bezwaar en gaan in beroep voor u. En u betaalt alleen een percentage van het teruggevraagde bedrag aan energiebelasting als wij succesvol zijn.

Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op via info@enertax.nl of 020-7774045.

 

 

_______________________________

 

Enertax B.V.

Stroombaan 6

1181 VX Amstelveen

Tel +31 20 7774045

Fax +31 208907968

 

 

Copyright ® 2008 Enertax B.V.

 

 
Claim uw energiebelasting terug met Enertax !